Lucretia Mott

Defensora dels drets de les dones, pionera dins del moviment feminista, que va passar a la història, entre altres motius, per participar en l’organització de la Convenció de Seneca Falls. Juntament amb Elizabeth Cady Stanton, Mott va ser una de les dones que van protestar per la marginació de les dones durant el congrés internacional abolicionista de 1840 a Londres; després d’aquesta trobada, es va desenvolupar una estreta col·laboració entre ambdues capdavanteres per a la realització d’una convenció i crear una associació per a la defensa dels drets de les dones.

Lucretia Mott